m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
220,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,105,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


65 m 2

طبقه 5

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
945,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


58 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,730,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


140 m 2

طبقه 2

3 خوابه
11 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

11 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


11 m 2
15 متر واحد تجاری در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 6,000,000 تومان
رهن و اجاره

15 متر واحد تجاری در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


15 m 2
18 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 11,000,000 تومان
رهن و اجاره

18 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


18 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


73 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


67 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


58 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


143 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
742,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


55 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,540,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


110 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,751,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


103 m 2

طبقه 2

2 خوابه