m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


57 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


125 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


50 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,280,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
65واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,600,000 تومان
رهن و اجاره

65واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر


65 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


90 m 2

طبقه 7

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


75 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
180,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


77 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
843,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


58 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,620,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


81 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


57 m 2

طبقه 4

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,950,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


50 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,188,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


72 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


59 m 2

طبقه 3

1 خوابه