m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


65 m 2

طبقه 1.2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,650,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


51 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
1,475,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


118 m 2

طبقه 1.3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
415,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


50 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


98 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
966,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


84 m 2

طبقه 4

2 خوابه
75 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 13,000,000 تومان
رهن و اجاره

75 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
2,137,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


167 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


50 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


91 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
1,287,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


117 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


82 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,460,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


130 m 2

طبقه 2

2 خوابه
45 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

45 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


45 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
962,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


77 m 2

2 خوابه