m.sajjady92@gmail.com 02144577582

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,971,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


73 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
270,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر


75 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه قباد تهرانسر
3,770,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه قباد تهرانسر


130 m 2

طبقه 6

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر
3,420,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر


120 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر


50 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
3,683,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


127 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز تهرانسر
1,080,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز تهرانسر


70 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
3,240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


108 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر
2,080,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر


65 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


72 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک استقلال تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک استقلال تهرانسر


110 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


50 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


60 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


93 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


40 m 2

طبقه 4

1 خوابه