m.sajjady92@gmail.com 02144577582

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


50 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


63 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,885,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


65 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


76 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,360,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


68 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر
160,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر


60 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک بازرگانی تهرانسر


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


79 m 2

طبقه 3

2 خوابه
20 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

20 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


20 m 2

همکف
زمین با متراژ 750 متر در منطقه سایر تهرانسر
5,625,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 750 متر در منطقه سایر تهرانسر


750 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,782,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


105 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
1,989,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


102 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,625,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


85 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


71 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
3,325,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


133 m 2

طبقه 5

3 خوابه