m.sajjady92@gmail.com 02144577582

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر
2,600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سایر تهرانسر


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
3,828,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


132 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,312,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


53 m 2

طبقه 5

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
2,002,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


77 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه پایین دره(مسجد محسنی) تهرانسر
60,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه پایین دره(مسجد محسنی) تهرانسر


60 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه پایین دره(مسجد محسنی) تهرانسر
120,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه پایین دره(مسجد محسنی) تهرانسر


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
1,302,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


62 m 2

طبقه 4

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
120,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


56 m 2

طبقه 6

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
2,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


700 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


65 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,375,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


55 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,875,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,840,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


70 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
65,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


65 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
260,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


95 m 2

طبقه 6

2 خوابه