m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
125,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,262,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


103 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر


93 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
455,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


47 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


102 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
819,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


79 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
145,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


93 m 2

طبقه 7

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


60 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,850,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


150 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


93 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
460,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


49 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
545,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


63 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
110,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


63 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
548,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


63 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


72 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
165,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


85 m 2

طبقه 5

2 خوابه