m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

50 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
130,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

50 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


50 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
60,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


93 m 2

طبقه 1

2 خوابه
80 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
200,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 10,000,000 تومان
رهن و اجاره

80 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


80 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
60,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,518,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


138 m 2

طبقه 5

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


100 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
560,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


52 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,180,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


95 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
3,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


200 m 2
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


141 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


90 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
2,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


130 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
870,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2

طبقه 6

2 خوابه
70واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,300,000 تومان
رهن و اجاره

70واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر


70 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


58 m 2

طبقه 5

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


60 m 2

طبقه 3

1 خوابه