m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
820,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


70 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


75 m 2

طبقه 2

2 خوابه
13 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
70,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

13 متر واحد تجاری در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


13 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


70 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
980,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2
90واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,170,000,000 تومان
خرید و فروش

90واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر


90 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
105,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


50 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
962,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


87 m 2

طبقه 7

2 خوابه
130 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 10,000,000 تومان
رهن و اجاره

130 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


130 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


54 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
450,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


65 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


70 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


50 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
20 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

20 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


20 m 2