m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
660,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


60 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
115,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


45 m 2

طبقه 4

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


140 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


86 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


75 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


52 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
60,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


62 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


55 m 2

طبقه 4

1 خوابه
39 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

39 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


39 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
475,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


50 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
90,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


47 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
495,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


64 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
1,690,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


130 m 2

طبقه 1.2.4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
640,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


75 m 2

طبقه 6

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
170,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


98 m 2

طبقه 3

2 خوابه