m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
552,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


65 m 2

طبقه 9

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
585,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


52 m 2

طبقه 2

1 خوابه
27 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 4,800,000 تومان
رهن و اجاره

27 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


27 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر
556,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر


53 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
530,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


59 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


110 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,775,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


142 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,312,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


105 m 2

طبقه 4

2 خوابه
35 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
300,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

35 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


35 m 2
18 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

18 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


18 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


60 m 2

طبقه 4

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


51 m 2

طبقه 2

1 خوابه
20 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
170,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

20 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


20 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


78 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
840,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


70 m 2

طبقه 1

2 خوابه