m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
80,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


47 m 2

طبقه 3

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بنفشه تهرانسر
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بنفشه تهرانسر


85 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


58 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
977,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


75 m 2

طبقه 4.5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


193 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
1,187,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


95 m 2

طبقه 6

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
430,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


45 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
1,950,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


130 m 2

طبقه 3

3 خوابه
75واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

75واحد اداری در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


110 m 2

طبقه 6

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
36,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


60 m 2

طبقه 4

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


60 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


111 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,050,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


100 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بنفشه تهرانسر


100 m 2

طبقه 5

2 خوابه