m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
522,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


58 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان نفت تهرانسر


75 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


50 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
817,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


86 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
4,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


200 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


58 m 2

طبقه 7

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


77 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
510,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


68 m 2

طبقه 7

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر
390,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باشگاه، پندیار تهرانسر


50 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,020,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


85 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
670,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


67 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
1,078,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


98 m 2

طبقه 7

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


66 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


74 m 2

طبقه 8

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
640,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


60 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
2,004,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


167 m 2

طبقه 3

3 خوابه