m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
520,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


48 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک دریا تهرانسر


68 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


160 m 2

طبقه 1

2 خوابه
30 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

30 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


30 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


64 m 2

طبقه 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
4,350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


194 m 2

طبقه 2.5

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
4,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


160 m 2

طبقه 1

2 خوابه
100 متر واحد تجاری در منطقه سایر تهرانسر
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

100 متر واحد تجاری در منطقه سایر تهرانسر


100 m 2

همکف
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
890,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


89 m 2

طبقه 4

2 خوابه
350 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

350 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


350 m 2

همکف
60 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,500,000 تومان
رهن و اجاره

60 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


60 m 2

همکف
خانه ویلایی در منطقه سایر تهرانسر
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سایر تهرانسر


90 m 2

طبقه 1.2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
480,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


53 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


100 m 2

طبقه 1.2.3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر
110 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر


130 m 2

طبقه 2

2 خوابه