m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
75,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


72 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,656,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


138 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر
1,115,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه هاشمی نژاد تهرانسر


97 m 2

طبقه 7

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر
1,350,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک گلها(کاظمیه) تهرانسر


125 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
168,300,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


132 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


100 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
945,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


84 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
909,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


85 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


83 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر
624,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه خیابان اصلی تهرانسر


48 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


130 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
120,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


71 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
90,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


55 m 2

طبقه 1

1 خوابه