m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
870,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


97 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


90 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
900,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


75 m 2

2 خوابه
18 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

18 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


18 m 2

همکف
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


52 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


62 m 2

همکف

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
693,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


63 m 2

طبقه 2

1 خوابه
40 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 4,000,000 تومان
رهن و اجاره

40 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


40 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


60 m 2

طبقه 4

2 خوابه
21 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
60,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

21 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


21 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
880,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
32 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

32 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


32 m 2

همکف
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
850,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
849,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


94 m 2

طبقه 2

2 خوابه
81 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

81 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


81 m 2

طبقه 5

1 خوابه
50 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

50 متر واحد تجاری در منطقه تهرانسر تهرانسر


50 m 2