m.sajjady92@gmail.com 02144575910

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


60 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


95 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,940,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


147 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
2,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


150 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,687,500,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


135 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,323,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


98 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


55 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مسکن ویژه تهرانسر


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,697,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


138 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تهرانسر تهرانسر


140 m 2

طبقه 3

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
45,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


71 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,344,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر
1,130,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بالا شهرداری تهرانسر


87 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
484,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


61 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک پاسداران تهرانسر


89 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر
1,859,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه تهرانسر تهرانسر


143 m 2

طبقه 1.2.3.4.5.

3 خوابه